OUDS

OUDS postao član IKD organizacije

04.06.2017 na sastanku izvršnog odbora IKD-a održanom u Helsinkiju (Finska), primljeno je u članstvo i naše Opšte Udruženje Detektiva Srbije, kao punopravan član ove evropske porodice detektiva. Kao organizacija sa značajnim uticajem u domenu privatne bezbednosti još od 1964, IKD udružuje nacionalne detektivske asocijacije većine zemalja članica Evropske Unije. Jednoglasnom odlukom delegata svih prisutnih evropskih zemalja o prijemu srpskog Udruženja, OUDS je postao deo evropske porodice udruženja detektivskih agencija. Srbija još nije član Evropske Unije, ali je naše Udruženje od sad ravnopravno prisutno na mapi evropskih detektiva a evropske kolege prepoznaju našu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost.

Prof. dr Dragan Trivan, predsednik Udruženja, je u ime OUDS prisutnima izložio specifičnosti detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Informisao je prisutne da je u Srbiji 2013. godine donet Zakon o detektivskoj delatnost i da mnoge razvijene države EU to ni do danas nisu uradile. Predsednik OUDS je na sastanku izneo smernice o budućim aktivnostima Udruženja u Srbiji kao i o stručnoj saradnji na medjunarodnom planu. Razgovaralo se i o detaljima Etičkog Kodeksa detektivske delatnosti srpskih detektiva, čiji je nacrt dr Trivan predstavio kolegama iz IKD-a, koji su isti visoko ocenili. Kodeks sadrži deset principa ponašanja i delovanja, a najvažniji su: princip detektivske etike, zakonitosti, tajnosti, princip humanosti… IKD godinama pridaje veliki značaj donošenju etičkog kodeksa u svim zemljama, iako on pravno ne obavezuje kao Zakon, ali je bitan za korisnike naših detektivskih usluga i profesionalne odnose.

Za detektivsku delatnost u Republici Srbiji ovaj prijem je od posebnog značaja kroz benefite u stručnom razvoju kao i značajnu korist po pitanju razmene detektivskih informacija i usluga. Da ne zaostajemo za evropskim kolegama i da i oni mogu imati benefita od našeg pristupanja govori i podatak da je Srbija primljena u godini jubileja – 95. godina detektivske delatnosti u Srbiji. Evropski put je i naš put, i u tom smeru idu naše aktivnosti. Predsednik Udruženja srpskih detektiva se na kraju zasedanja zahvalio izvršnom odboru IKD-a na ukazanom poverenju i prijemu Udruženja Detektiva Srbije u svoje članstvo. Generalni sekretar IKD-a Tony Imossi primio je od profesora Trivana zastavu Republike Srbije, koja će od sada biti istaknuta među zastavama ostalih članica IKD-a.

SAD Becomes a Member of IKD Family

At the meeting of Executive Board of IKD, held on 4th of June 2017 in Helsinki (Finland), Serbian Association of Detectives (SAD) has been approved full membership to EU family of detectives. As an organization with significant influence in domain of private security, since 1964, IKD joins national detective associations of the majority of EU member states. By unanimous decision of all participating delegates of EU member states, SAD has become part of European family of national detective agencies. Although, Serbia is not yet a member of EU, SAD is now equally present on the map of EU detectives, and our European colleagues recognize our professionalism and competences.

Prof. dr Dragan Trivan on behalf of SAD as its president, outlined specifics of detective activity in the Republic of Serbia. Mr. Trivan noted that Serbia adopted the Law on Detective Activity in 2013 while many developed EU states, to this day, have not done so. The president of SAD outlined guidelines for future activities of SAD in Serbia, as well as, activities aimed for future international cooperation. Discussion included details of Professional Code of Ethics for Serbian detectives, which draft, dr Trivan presented to his colleagues in IKD who expressed the highest rates on presented Code. The Code consists of 10 principles such are: principle of Detective Ethics, Acting with the Law, Confidentiality, Fairness, etc. IKD pays great attention to Code of Ethics in all the member states, although the Code is not legally binding as the Law, but is very important for our service users and professional relationships.

For private investigation in the Republic of Serbia this membership approval is of great importance from benefits in professional development to international exchange of detective information and services. On another side, our European colleagues may have also benefit from our membership considering our long-lasting tradition in private investigations, and the fact that we have been accepted in our 95th anniversary of detective activity in the Republic of Serbia is particularly important to us.

The President of Serbian Association of Detectives at the end thanked IKD for trust and membership acceptance. Secretary General of IKD, Tony Imossi, received the flag of the Republic of Serbia from dr Trivan, which, from now on, will be displayed among the flags of other IKD members.