OPŠTE UDRUŽENJE DETEKTIVA SRBIJE 

.

Opšte udruženje detektiva Srbije registrovano je u Privrednoj Komori Srbije  kao poslovno-stručna, interesna, neprofitabilna, nestranačka i strukovna organizacija preduzetnika i privrednih društava licenciranih za detektivsku delatnost u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Republike Srbije i Zakonom o privrednim komorama Srbije.

Udruženje je član Stručnog saveta za unapređenje privatnog obezbeđenja, detektivske delatnosti i javnog privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti MUP-a Republike Srbije. Članovi našeg udruženja učestvovali su u izradi Zakona o detektivskoj delatnosti, standarda, kao i Kodeksa profesionalne etike.

Obaveza i misija Udruženja detektiva je da se zaštiti profesija detektivska delatnost kroz stvaranje i jačanje partnerskih odnosa u dinamičkom okruženju svih društvenih i zakonskih fluktuacija u cilju standardizacije i utemeljenja kodeksa profesionalne etike u našim međusobnim odnosima i odnosima struke sa korisnicima detektivske

usluge, naučnim i državnim institucijama. Takođe, samo članstvo u našoj organizaciji podrazumeva i  razmenu veština i znanja, stvaranje partnerstava, prijateljstava i ono najvažnije, pruža nam mogućnost šire vidljivosti našeg pojedinačnog poslovanja, transparentnosti usluga privatnih detektiva i doprinosi jačanju ove organizacije koja preko svojih članova, svih nas, ima sredstva/resurse da odgovori na sve zahteve korisnika naše detektivske usluge.

Lista registrovanih članova ne sadrži sve detektivske agencije Srbije niti su u njoj prikazani svi privatni detektivi Srbije.

Internet prezentacija našeg Udruženja detektivskih agencija pored opštih informacija za detektivsku delatnost u Republici Srbiji pruža mogućnost da svaki naš član udruženja detektiva bude kvalitetno predstavljen javnosti sa svim svojim stručnim kvalifikacijama i ponudom detektivske usluge, sa ciljem da naši korisnici na jednom mestu lako pronađu licencirane i pouzdane profesionalce.

SERBIAN ASSOCIATION OF DETECTIVES

.

Serbian Association of Detectives is registered at the Serbian Chamber of Commerce as a business-professional, non-profit, and non-partisan organization of entrepreneurs and business companies licensed to conduct private investigations in accordance with the Law on Detective Activity of the Republic of Serbia and Law on Serbian Chambers of Commerce.

The Association is a member of the Expert Council, at the Ministry of Interior, dedicated to promoting private security, private investigations, and public-private partnership in the security sector of the Republic of Serbia.

Members of our Association have participated in drafting the Law on Detective Activity, establishing the standards and Code of Professional Ethics. Our main mission is protection of private investigators’ profession; construction and strengthening partnerships in dynamic

environment of social and legal fluctuation, for the purpose of standardization and creation of the Code of Professional Ethics in our mutual relations, relations with service users, academic and government institutions. Also, membership in our Association implies exchange of knowledge and skills, creation of partnerships, friendships, and most importantly, provides wider visibility of our individual businesses, transparency of detective services, and contributes to Association’s readiness, that through its members, all of us, has the means/resources to properly address all requests of our clients. 

Website of the Association, in addition to general information about detective activity in the Republic of Serbia, provides the opportunity for equal presentation of qualifications and business agendas and proposals of each of our members, so that service users can easily find licensed and reliable professionals in domain of private investigations at one place.

Zakon o detektivskoj delatnosti 2018.

Novembra 2018. usvojene izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti Republike Srbije. Tekst Zakona (SR) možete preuzeti ovde u celosti, sa sajta Udruženja. pogledajte dokument ili preuzmite * novo Zakon o detektivskoj delatnosti    Law on...

Licencirane detektivske agencije

Lista licenciranih agencija za detektivsku delatnost u Republici Srbiji po redosledu izdavanja licence. Mesečno ažuriranje liste vrši se na osnovu podataka dobijenih od MUP Republike Srbije (Beograd). List of licensed detective agencies in the...

Istorijat, detektivska delatnost Srbije

Na području današnje Republike Srbije je u periodu između dva svetska rata došlo do osnivanja prvih nedržavnih subjekata čije su aktivnosti bile detektivska delatnost i poslovi privatne bezbednosti. Reč je o biroima i zavodima, koji su imali...

Stručni savet udruženja

Stručni savet Opšteg Udruženja Detektiva Srbije čine eminentni profesori i istaknuti stručnjaci iz oblasti prava i bezbednosti sa prepoznatljivim doprinosom u praksi. Stručni savet je oformljen kao savetodavni organ usmeren na predlaganje mera za...

Reč predsednika

Poštovani posetioci, dobro došli na internet prezentaciju prvog srpskog nacionalnog udruženja detektiva. Opšte udruženje detektiva Srbije okuplja preduzetnike i privredna društva koja su licencirana za obavljanje detektivske delatnosti u Republici...

Pravilnici detektivske delatnosti

pogledajte dokument ili preuzmite   • Pravilnik o evidencijama u oblasti detektivska delatnost • Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti, uslovima… • Pravilnik o programu obuke za detektive • Pravilnik o...

Publikacije – detektivska delatnost

DETEKTIVSKA DELATNOST U UMETNOSTI I MEDIJIMA 30.06.2017 – Naučni rad, stručni članak, pravo, kriminalistika – autor Prof.dr Dragan Trivan Opšte predstave o detektivskoj delatnosti su uslovljene istorijskim nasleđem u kome je detektivska...

OUDS postao član IKD organizacije

04.06.2017 na sastanku izvršnog odbora IKD-a održanom u Helsinkiju (Finska), primljeno je u članstvo i naše Opšte Udruženje Detektiva Srbije, kao punopravan član ove evropske porodice detektiva. Kao organizacija sa značajnim uticajem u domenu...