OUDS

Zakon o detektivskoj delatnosti 2018.

Novembra 2018. usvojene izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti Republike Srbije. Tekst Zakona (SR) možete preuzeti ovde u celosti, sa sajta Udruženja. pogledajte dokument ili preuzmite * novo Zakon o detektivskoj delatnosti    Law on...

Licence za detektivsku delatnost

Zakon o detektivskoj delatnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 104/2013 i 87/2018) predviđa tri vrste licenci za obavljanje detektivske delatnosti: ● licenca za fizičko lice (detektiva) ● licenca za obavljanje preduzetničke...

Istorijat, detektivska delatnost Srbije

Na području današnje Republike Srbije je u periodu između dva svetska rata došlo do osnivanja prvih nedržavnih subjekata čije su aktivnosti bile detektivska delatnost i poslovi privatne bezbednosti. Reč je o biroima i zavodima, koji su imali...

Stručni savet udruženja

Stručni savet Opšteg Udruženja Detektiva Srbije čine eminentni profesori i istaknuti stručnjaci iz oblasti prava i bezbednosti sa prepoznatljivim doprinosom u praksi. Stručni savet je oformljen kao savetodavni organ usmeren na predlaganje mera za...

Reč predsednika

Poštovani posetioci, dobro došli na internet prezentaciju prvog srpskog nacionalnog udruženja detektiva. Opšte udruženje detektiva Srbije okuplja preduzetnike i privredna društva koja su licencirana za obavljanje detektivske delatnosti u Republici...

Pravilnici detektivske delatnosti

pogledajte dokument ili preuzmite   • Pravilnik o evidencijama u oblasti detektivska delatnost • Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti, uslovima… • Pravilnik o programu obuke za detektive • Pravilnik o...

Publikacije – detektivska delatnost

DETEKTIVSKA DELATNOST U UMETNOSTI I MEDIJIMA 30.06.2017 – Naučni rad, stručni članak, pravo, kriminalistika – autor Prof.dr Dragan Trivan Opšte predstave o detektivskoj delatnosti su uslovljene istorijskim nasleđem u kome je detektivska...

OUDS postao član IKD organizacije

04.06.2017 na sastanku izvršnog odbora IKD-a održanom u Helsinkiju (Finska), primljeno je u članstvo i naše Opšte Udruženje Detektiva Srbije, kao punopravan član ove evropske porodice detektiva. Kao organizacija sa značajnim uticajem u domenu...