Drugi o nama

Iako nije član Evropske Unije, Srbija je medju prvim zemljama Evrope ostvarila moderan Zakon o detektivskoj delatnosti, Pravilnike o radu detektivske agencije, kao i Udruženje detektiva koje afirmiše profesionalnost i stručnost svojih licenciranih članova. Ova tematika je često u žiži interesovanja široke i stručne javnosti, pa ćemo pokušati da povremeno ukažemo na važnije informacije iz štampe, televizije, internet portala, u kojima se govori o aktivnostima OUDS.

Na sastanku izvršnog odbora IKD-a početkom Juna u Helsinkiju, Opšte Udruženje Detektiva Srbije je primljeno u porodicu evropskih detektiva. OUDS je postao ravnopravan član IKD-a (International Federation of Associations of private Detectives), koja okuplja nacionalne asocijacije država Evropske unije, uticajne u domenu privatne bezbednosti… DETALJNIJE

Pored toga, primetan je značajan broj „detektivskih agencija“ koje rade bez licence, odnosno popularno rečeno „na crno“. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje vrši nadzor nad primenom zakona, u zadnje vreme prima veliki broj pritužbi građana koji se žale na „detektivske usluge“ nelicenciranih detektivskih agencija odnosno na nestručno postupanje… DETALJNIJE

…građanima nude i usluge koje nisu u skladu sa zakonom i odnose se na prisluškivanje, naplate dugova, listinge mobilnih telefona i sl. Često se dešava se da takve agencije građanima uzimaju velike svote novca, a da nikada ne obave poslove za koji su angažovane ili pak svojim “angažovanjem” klijentu nanesu štetu tako da se građani s pravom osete prevareni… DETALJNIJE