OUDS

Publikacije – detektivska delatnost

DETEKTIVSKA DELATNOST U UMETNOSTI I MEDIJIMA

30.06.2017 – Naučni rad, stručni članak, pravo, kriminalistika – autor Prof.dr Dragan Trivan

Opšte predstave o detektivskoj delatnosti su uslovljene istorijskim nasleđem u kome je detektivska delatnost evoluirala i dostigla današnja obeležja, a takođe i njenim predstavljanjem u umetnosti i medijima, što je sve zajedno uticalo na izgrađivanje romantizovanog imidža privatnih istražitelja i stvaranje mitova o njima. Pojavljivanju detektivskog žanra je pogodovao i opšti društveni kontekst prve polovine XIX veka kada se u zapadnoj Evropi formiraju policijske snage i uvodi pravosudni sistem zasnovan na sudskom procesu i posrednom dokaznom postupku, a ne na torturi kao sredstvu dokazivanja krivice. U protekla dva stoleća se u fokusu tog žanra nalazi (privatni) detektiv koji traga i otkriva učinioce prestupa, često i misterioznih ubistava. Junaci detektivskih priča uvek nastupaju kao zaštitnici pravde i nevinih, najčešće pripadnika viših društvenih slojeva. Intelektualna superiornost privatnog istražitelja ističe devijantnost zločina i dominaciju znanja nad nasiljem. Razdoblje klasičnog detektivskog žanra je vezano za kraj XIX i prve tri decenije XX stoleća, a karakterišu ga narativi bazirani na zagonetno počinjenom zločinu i na prikazu logičkog procesa preko koga detektivi prate i povezuju serije tragova do razrešenja tajne.

Ekspanzija detektivske delatnosti između dva svetska rata, posebno u SAD, eksploatisana je široko u književnosti, filmovima i stripu, nudeći delimično izmenjenu predstavu o privatnim detektivima u odnosu na klasičnu (tzv. „hard boiled“ podžanr). Posle Drugog svetskog rata poslovi privatnih istražitelja su nastavili da se kontinuirano razvijaju u zemljama Zapada. U centralnoj i istočnoj Evropi, gde su na vlasti decenijama bili komunistički režimi, detektivska delatnost se pojavila, odnosno obnovila tek nakon Hladnog rata. Za današnja vremena i za savremene medije koji su proizašli iz narativnih, dramskih oblika, kao što su filmovi, TV serije, internet i video-igre, karakteristično je da je detektivski žanr i dalje veoma zastupljen.  >>>  OVDE preuzmite kompletan rad (19 str. PDF)

DETEKTIVSKA DELATNOST (2014)

Bezbednost, pravo, kriminalistika, udžbenik, priručnik – mek povez latinica, 978-86-6047-133-0 „DOSIJE“ 263 strana 17x24cm – „Detektivska delatnost“ autor Dragan Trivan